Przetargi

20 września 2017
Konkurs ofert na remont pomieszczeń zsypowych

Warszawa, 20.09.2017r. KONKURS OFERT   SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.  Ogłasza konkurs ofert na remont pomieszczenia zsypowego w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 50 i Zwierzynieckiej 15 1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać (odpłatnie) w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8 w Warszawie. 2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać […]

Czytaj więcej
4 lipca 2017
Przetargi i zamówienia

Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia nie prowadzi żadnych postępowań przetargowych. W najbliższym czasie, zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac polegających na naprawie, modernizacji ciągów pieszo jezdnych.

Czytaj więcej