Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem”

 

Rada Nadzorcza SBM „Pod Kopcem” jest w trakcie procedury konkursu na stanowisko prezesa Zarządu.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Rada Nadzorcza powołała na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Pana Pawła Sawickiego (dotychczasowy Przewodniczący RN), a na Członka Zarządu Pana Cezarego Sierpińskiego (Główny Księgowy spółdzielni).