Skład Rady Nadzorczej

 

1. Paweł Sawicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej (oddelegowany jako p.o. Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem”)
2. Katarzyna Tomaszewska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Radosław Krąpiec – Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Członkowskiej
4. Krystyna Bonder – Członek Komisji Członkowskiej

5. Zofia Gacia

6. Renata Ohde – Członek Komisji Technicznej

7. Kazimierz Penconek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8. Marek Rosłoniec

9. Monika Strzelecka – Przewodnicząca Komisji Technicznej

10. Jadwiga Szokała

11. Marek Ziółkowski – Członek Komisji Rewizyjnej

 

UWAGA: kontakt z członkami Rady Nadzorczej można nawiązać za pośrednictwem biura Spółdzielni.