PROJEKT ZMIAN STATUTU

 

!!!   PROJEKT  ZMIAN  STATUTU (w formacie PDF)
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezentujemy projekt zmian Statutu. Będzie on również wyłożony w siedzibie Spółdzielni do dnia 15 października 2016 r. Kopie tego projektu na życzenie członków będą wydawane bezpłatnie. Prosimy o składanie propozycji zmian i uwag do prezentowanego projektu do dnia 16 listopada 2016 r. Można również składać propozycje dokonania innych zmian w Statucie niż w prezentowanym projekcie. Korespondencję w sprawie zmiany Statutu prosimy kierować do biura Spółdzielni zarówno w sposób tradycyjny, pisemnie jak i poprzez adres mailowy:   Zarząd mail