Aneksy do umów

 

Uprzejmie informujemy, że ostatecznym terminem przekazania do Spółdzielni podpisanego aneksu umowy na korzystanie z parkingów rotacyjnych jest 9 marca 2022 r. Aneksy można dostarczyć osobiście do biura Spółdzielni w godzinach pracy, przesłać skan/zdjęcie mailem (administrator@sbmpodkopcem.com.pl) lub – w ostateczności – wrzucić do skrzynki przed wejściem do biura Spółdzielni.

Po tym terminie urządzenia dostępowe (piloty) zostaną wyłączone.

Ponowne uruchomienie pilota będzie się wiązało z kosztem aktywacji, którym będzie obciążony użytkownik.