O spółdzielni

 

Działania SBM „Pod Kopcem” aktualnie nie prowadzi działalności inwestycyjnej, bieżąca działalność skupia się na zarządzaniu nieruchomościami a w miarę posiadanych środków na modernizowaniu oraz utrzymaniu w należytym stanie posiadanych zasobów.

Historia Spółdzielnia powstała w wyniku podziału Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” i została powołana uchwałą Nr 2 z dnia 23 marca 1991 roku podjętą przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem ARS 2859.

Nasze okolice

Prezentujemy Państwu piękne zdjęcia okolic naszego osiedla wykonane 1 sierpnia 2014 roku z dachu budynku Zwierzyniecka 13 przez naszą utalentowaną sąsiadkę Panią Magdę Czeszejko-Sochacką.