Skład Rady Nadzorczej

 

1. Leszek Perliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Katarzyna Łazińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Krystyna Bonder

4. Henryk Gładyś

5. Marta Jeżykowska

6. Anna Olejnik

7. Anna Orzel

8. Elżbieta Rybus

9. Adam Skutnik

10. Tomasz Zając

UWAGA: kontakt z członkami Rady Nadzorczej można nawiązać za pośrednictwem biura Spółdzielni.