Skład Rady Nadzorczej

 

1. Leszek Perliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Katarzyna Łazińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Krystyna Bonder

4. Henryk Gładyś

5. Marta Jeżykowska

6. Anna Olejnik

7. Anna Orzel

8. Elżbieta Rybus

9. Adam Skutnik

10. Joanna Wosińska

11. Tomasz Zając

UWAGA: kontakt z członkami Rady Nadzorczej można nawiązać za pośrednictwem biura Spółdzielni.