Skład Rady Nadzorczej

 

1. Leszek Perliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marta Jeżykowska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Elżbieta Rybus – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Renata Ohde

5. Anna Orzel

6. Małgorzata Toborek

7. Katarzyna Tomaszewska

8. Joanna Wosińska

9. Tomasz Zając

10. Piotr Żeleszkiewicz

11. Anna Dzitkowska

 

UWAGA: kontakt z członkami Rady Nadzorczej można nawiązać za pośrednictwem biura Spółdzielni.