Garaż do wynajęcia

 

UWAGA

GARAŻ DO WYNAJECIA

SBM „Pod Kopcem” informuje, że posiada do wynajęcia GARAŻ
o pow. 18 m2 znajdujący się na terenie naszego osiedla.

Miesięczny koszt najmu: 265,68 zł.

Członków SBM „Pod Kopcem” zainteresowanych najmem prosimy o składanie pisemnych deklaracji
zawierających imię, nazwisko i adres zamieszkania do dnia 31.01.2022 r.

Deklaracje najmu można także przesłać na adres email: zarzad@sbmpodkopcem.com.pl

Jeżeli deklarację złoży więcej niż jedna osoba, najemca lokalu zostanie wyłoniony w drodze losowania.