II konkurs ofert na Remont budynku hydroforni

 

                                                                                                                               Warszawa, 18.09.2020 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.
ogłasza  II konkurs ofert na:

 

  1. Remont budynku hydroforni H1 w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 05.10.2020 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert  oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl