II konkurs ofert na wykonanie remontu kominów oraz obróbek z papy termozgrzewalnej w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 13 w Warszawie.

 

                                                                                                                                Warszawa, 09.06.2022 r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

 

ogłasza II konkurs ofert na wykonanie remontu kominów oraz obróbek z papy
termozgrzewalnej w budynku przy ul. Zwierzynieckiej 13 w Warszawie.
 

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl
  1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 24.06.2022 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: dzialtechniczny@sbmpodkopcem.com.pl