Informacja w sprawie parkowania

 

Informacja ws. zmian w Regulaminie parkowania
na t
erenie osiedla SBM „Pod Kopcem”

 

SBM „Pod Kopcem” informuje, że istnieje możliwość uzyskania w szczególnie uzasadnionych przypadkach bonifikat na opłaty za parking rotacyjny. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, które wymagają opieki, a co z tym związane – częstych wizyt rodziny, opiekunów i rehabilitantów.

Aby uzyskać bonifikatę, należy złożyć pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem jej przyznania.