INFORMACJA

 

10 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków SBM „Pod Kopcem” odwołało:

  1.  Prezesa Zarządu – p. Roberta Poszwińskiego
  2.  Członka Zarządu – p. Wiesława Cieślickiego

19 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza wybierze osobę pełniącą obowiązki Prezesa SBM „Pod Kopcem”, oraz powoła Członka Zarządu SBM „Pod Kopcem”.

Zostanie również rozpisany konkurs na nowego Prezesa naszej Spółdzielni.