Konkurs na wymianę tablicy elektrycznej

 

Warszawa, 10.05.2018 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza konkurs ofert na:

1.Wymianę tablicy elektrycznej głównej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w budynku mieszkalnym przy ul. Czerniakowskiej 56 w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 06.06.2018 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2018 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert  oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl