Konkurs ofert na dostawę i montaż urządzenia platformowego

 

Warszawa, 23.04.2018 r.

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza konkurs ofert na:

  1. Dostawę i montaż urządzenia platformowego dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami remontowo-budowlanymi w budynku mieszkalnym przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz.1300 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018 r. o godz.1330 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert  oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl