Konkurs ofert na montaż elektrozaczepów w drzwiach przeciwpożarowych w budynku przy ul. Czerniakowskiej 48

 

                                                                                                                                       Warszawa,30.10.2020 r.

 

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

                                 w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

  ogłasza konkurs ofert na montaż elektrozaczepów w drzwiach przeciwpożarowych
w budynku przy ul. Czerniakowskiej 48 w Warszawie.

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie poprzez wyłania maila  z wnioskiem o SIWZ na adres: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl  lub po telefonicznym ustaleniu terminu w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 16.11.2020 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl