Konkurs ofert na  remont pomieszczeń gospodarczych w budynkach mieszkalnych

 

Warszawa, 21.05.2020 r.

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.


Ogłasza   konkurs ofert na  remont pomieszczenia  pralni w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 50 i 56 oraz remont pomieszczenia suszarni i przystosowanie na rowerownię w budynkach przy ul. Zwierzynieckiej 15 i 17 w Warszawie.

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godz.1300 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2020 o godz.1330 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są  Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl