Konkurs ofert na remont zespołu napędowego dźwigów osobowych (prawy/lewy) w budynku przy ul. Czerniakowskiej 56 w Warszawie

 

                                                                                                                                       Warszawa, 16.10.2020 r.

  KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

                                 w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza   konkurs ofert na remont zespołu napędowego dźwigów osobowych (prawy/lewy) w budynku przy ul. Czerniakowskiej 56 w Warszawie.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.

2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz.1300 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020 o godz.1330 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są  Tomasz Makowski i  Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl