Konkurs ofert na wykonanie oświetlenia awaryjnego

 

                                                                                                                               Warszawa, 12.09.2018 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza konkurs ofert na:

1.Wykonanie oświetlenia awaryjnego na klatce schodowej budynku przy ul.  Czerniakowskiej 52 w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 01.10.2018 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2018 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert  oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl