konkurs ofert na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla

 

                                                                                                                                 Warszawa, 07.11.2018 r

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza II  konkurs ofert na:
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

1.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

3.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski
i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl