Konkurs ofert na wykonanie oświetlenia ulicznego

 

                                                                                                                                 Warszawa, 02.10.2018 r

 

 

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

Ogłasza konkurs ofert na:

  1. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 18.10.2018 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2018 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl