Konkurs ofert na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV na klatce schodowej

 

                                          Warszawa, 15.10.2018 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza II konkurs ofert na:

1.Wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV na klatce schodowej w budynku przy Zwierzynieckiej 13 w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 29.10.2018 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2018 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl