Losowanie Najemcy garażu

 

Informujemy, że losowanie najemcy garażu odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r. w biurze spółdzielni o godz. 12:00.
Osoby zainteresowane będą mogły obserwować, gdyż sama czynność losowania odbędzie się przy wejściu do działu technicznego.