Ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pionów kanalizacji deszczowej w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 52 i 56 oraz przy ul. Zwierzynieckiej 17 w Warszawie.

 

                                                                                                                               Warszawa, 31.08. 2020 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pionów kanalizacji deszczowej

w budynkach przy ul. Czerniakowskiej 52 i 56 oraz przy ul. Zwierzynieckiej 17

 w Warszawie.

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie.
  1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 15.09.2020 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl