Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

 

Zarząd SBM „Pod Kopcem” Zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Ogłoszenie o Zebraniu:      Zawiadomienie