Osiedlowi wandale

 

Tyko popatrzmy!
Co działo się w budynku Czerniakowska 54: