Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Uprzejmie informujemy, że w końcu roku 2016 Spółdzielnia otrzymała od władz Dzielnicy Mokotów Wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Dotyczą one wszystkich działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi (12) oraz działek stanowiących tereny zielone Spółdzielni (3).  Wysokość podwyżek dla poszczególnych nieruchomości wraz z procentowymi wskaźnikami wzrostu prezentujemy w tabeli załączonej do tej informacji.

Spółdzielnia do dnia 20 stycznia 2017 r., wobec wszystkich Wypowiedzeń, złoży stosowne skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czas ich rozpatrzenia to ok. 1,5 roku.

Uwaga właściciele lokali

Wszystkie osoby, posiadające odrębną własność lokalu, które otrzymały Wypowiedzenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów powinny złożyć, w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o podwyżce, skargę do SKO.

Spółdzielnia posiada wzór takiej skargi, który jest udostępniony poniżej. Można go również uzyskać bezpośrednio w biurze Spółdzielni. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy Spółdzielni pomogą w wypełnieniu wzoru. Złożenie skargi jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Dysponujemy również operatami szacunkowymi będącymi podstawą podwyżek. Wykonanie kopii operatu jest możliwe za odpłatnością.

Załączniki do informacji:

Tabela podwyżek

Wzór skargi