Prace nad zmianami statutu

 

Zakończyliśmy pierwszy etap prac związanych ze zmianami w naszym statucie.

Do biura spółdzielni spłynęły opinie i wnioski poprawek od Rad Domowych.
Wypowiedziały się:

  1. Czerniakowska 52
  2. Czerniakowska 54
  3. Czerniakowska 56
  4. Zwierzyniecka 11
  5. Zwierzynieckie 9, 13, 17

W kolejnym etapie, komisja statutowa rozpatrzy i ustosunkuje się do wszystkich uwag.