Prezes Zarządu został wybrany

 

INFORMACJA

Rada Nadzorcza SBM „Pod Kopcem” w wyniku przeprowadzonego konkursu powołała dnia 22 lutego 2018 r. na stanowisko Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem” Pana Pawła Sawickiego.

Na stanowisko Członka Zarządu SBM „Pod Kopcem” Rada powołała Pana Cezarego Sierpińskiego.

Kontakt do Prezesa SBM „Pod Kopcem”: kom. 510 244 808