Proponowane zmiany w statucie spółdzielni

 

Po szerokich konsultacjach z Członkami i Radami Domowymi, trwającymi od listopada 2015 r., Komisja Statutowa rekomendowała a Rada Nadzorcza przyjęła projekt zmian w statucie.

Uchwała w tej sprawie będzie jednym z punktów najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które zostało zwołane na dzień 10 czerwca 2017 r.

Materiały przedstawiające proponowane zmiany jak i opis przyczyn ich zaproponowania w materiałach poniżej:

Omówienie zmian

Uchwała dotycząca zmian w statucie

Zarząd Spółdzielni wnosi o podjęcie dodatkowej uchwały dotyczącej jednej poprawki w statucie. Uzasadnienie zmiany i sama uchwała poniżej:

Uzasadnienie

Uchwała 2 (dodatkowa)