Przeglądy kominiarskie i gazowe

 

Coroczne obligatoryjne przeglądy techniczne przewodów wentylacyjnych
i gazowych w 2017 r. odbędą się wg
poniższego harmonogramu:

Budynek                                              I termin

ul. Czerniakowska 46
24 IV   10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Czerniakowska 48
24 IV    10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Czerniakowska 50
25 IV    10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Czerniakowska 52
26 IV   10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Czerniakowska 54
26 IV  10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Czerniakowska 56
 8 V    10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Czerniakowska 58
 9 V    10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Zwierzyniecka 7
 9 V    10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Zwierzyniecka 9
25 IV  10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Zwierzyniecka 11
26 IV  10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Zwierzyniecka 13
 8 V   10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Zwierzyniecka 15
 9 V   10.00-15.00 i 16.00-18.00
ul. Zwierzyniecka 17
 9 V   10.00-15.00 i 16.00-18.00

Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych zlecone
zostało firmie Zakład Usług Kominiarskich
Marcin Ziombski
tel. 501 020 383.

Sprawdzenie przewodów gazowych zlecone zostało firmie HYDROSTEL
tel. (22) 851 50 96.