Przetarg na wymianę tablicy elektrycznej

 

                                 Warszawa, 10.04.2018 r.

KONKURS OFERT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza konkurs ofert na:

  1. wymianę tablicy elektrycznej głównej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w budynku mieszkalnym przy ul. Czerniakowskiej 56 w Warszawie.
  2. remont instalacji odgromowej w budynku przy ul. Czerniakowskiej 56  w Warszawie, w zakresie wskazanym w projekcie budowlano – wykonawczym oraz kosztorysie ślepym.
  3. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 26.04.2018 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2018 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  5. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl