Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

 

Warszawa, 25 sierpnia 2020 roku

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Pod Kopcem” w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8b ogłasza

Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

 

Mieszkanie znajduje się na parterze budynku przy ul. Zwierzynieckiej 11  w Warszawie.

Lokal jest częściowo wyposażony, jego powierzchnia to 48,53 m². Składa się z:

– pokoju 1 (15,53 ),

– pokoju 2 (10,09 )

-pokoju 3 (6,39 )

– przedpokoju (6,55 m²)

– kuchni (7,32 )

– łazienki (2,65 m²)

Dokumenty przetargowe  należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa do dnia 8 września 2020 roku do godz. 16.00.

Otwarcie kopert i przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2020 roku w biurze SBM „Pod Kopcem”, o godz. 9.00.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 2 000 zł miesięcznie  (słownie: dwa tysiące złotych; do tej kwoty należy doliczyć pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu m.in. zaliczkę na c.o., ogrzanie wody, koszt odbioru odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości).

 

 

W zgłoszeniu do przetargu należy zawrzeć:

Imię i nazwisko oferenta, PESEL, adres zamieszkania.

Wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa od stawki wywoławczej czynszu.

Deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej.

 

Regulamin najmu lokali mieszkalnych, projekt umowy na wynajem lokalu jest do wglądu w biurze SBM „Pod Kopcem” (czynne w poniedziałki od 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00). Regulamin jest również dostępny na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl