Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

 

Warszawa, 5 kwietnia 2022 roku

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Pod Kopcem” w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8b ogłasza
Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

Mieszkanie znajduje się na parterze budynku przy ul. Zwierzynieckiej 13 w Warszawie.
Lokal jest częściowo wyposażony i umeblowany, jego powierzchnia to 63,30 m². Składa się z:
Pokoju 1 (17,6 m²)
Pokoju 2 (6,3 m²)
Pokoju 3 (10,2 m²)
Pokoju 4 (8,9 m²)
Kuchni (5,3 m²)
Łazienki (2,7 m²)
WC (1,3 m²)
Przedpokoju (11,0 m²)
Dokumenty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa do dnia 21 kwietnia 2022 roku do godz. 16.00.
Otwarcie kopert i przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 roku w biurze SBM „Pod Kopcem”, o godz. 9.00.
Stawka wywoławcza czynszu wynosi 3000 zł. (do tej kwoty należy doliczyć pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu m.in. zaliczkę na C.O., koszt użytkowania wieczystego, podatek od nieruchomości etc.).
Okres najmu – 2 lata z możliwością przedłużenia.

W zgłoszeniu do przetargu należy zawrzeć:
Imię i nazwisko oferenta, PESEL, adres zamieszkania.
Wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa od stawki wywoławczej czynszu.
Deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej w wysokości 1,5 miesięcznego czynszu i opłat.
Deklarację podpisania oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępna w biurze Spółdzielni).
Regulamin najmu lokali mieszkalnych, projekt umowy na wynajem lokalu jest do wglądu w biurze SBM „Pod Kopcem” (czynne w poniedziałki od 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00). Regulamin jest również dostępny na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl