Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

 

Warszawa, 28 lutego 2024 roku

 

Przedmiotem przetargu jest lokal usługowy o łącznej powierzchni 184,32 m², który znajduje się w piwnicach budynku przy ul. Czerniakowskiej 58 w Warszawie.

Budynek usytuowany jest w atrakcyjnej lokalizacji na granicy Mokotowa i Śródmieścia, w dobrze skomunikowanym rejonie ulic Bartyckiej i Czerniakowskiej, na terenie osiedla mieszkaniowego „Pod Kopcem”. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są przystanki autobusowe oraz sklepy Biedronka i Żabka.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5 135,16  zł netto miesięcznie (27,86 zł/m²). Cena ta zawiera oprócz czynszu opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, zaliczkę na c.o. i zimną wodę. Umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych najemca będzie miał obowiązek podpisać we własnym zakresie etc.

Okres najmu: co najmniej dwa lata.

Lokal będzie dostępny natychmiast po podpisaniu umowy najmu.

Dokumenty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa do dnia 15 marca 2024 roku do godz. 16.00.

Otwarcie kopert i przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2024 roku w biurze SBM „Pod Kopcem”, o godz. 15.30.

 

W zgłoszeniu do przetargu należy zawrzeć:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę oferenta

b) datę sporządzenia zgłoszenia

c) informacje o podmiocie (m.in. czas obecności na rynku, charakterystyka działalności i inne istotne informacje o firmie startującej w przetargu)

d) opis planowanej działalności w lokalu (w ramach przeznaczenia lokalu określonego w ogłoszeniu)

e) ewentualnie inne dodatkowe propozycje lub informacje dotyczące lokalu

f) aktualny odpis z właściwego rejestru, kopie decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze REGON

g) oświadczenie o prowadzeniu przez oferenta działalności gospodarczej w innym lokalu (jeżeli taką prowadzi) z podaniem adresu Wynajmującego

h) wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa od wywoławczej kwoty czynszu

i) deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej regulaminem

j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dostępna w biurze Spółdzielni)

 

Regulamin najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu jest do wglądu w biurze SBM „Pod Kopcem” (czynne w poniedziałki od 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00). Regulamin jest również dostępny na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl. Więcej informacji tel.: 510 244 808, mail: zarzad@sbmpodkopcem.com.pl