Przetarg na wynajem powierzchni biurowej

 

Przedmiotem przetargu jest 26 pomieszczeń o łącznej powierzchni 481,84 m² (wraz z korytarzami), które  znajdują się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Czerniakowskiej 58. Ich powierzchnia jest zróżnicowana, od 3,30 m² do 34,89 m²

Budynek znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji na granicy Mokotowa i Śródmieścia, w dobrze skomunikowanym rejonie ulic Bartyckiej i Czerniakowskiej.
W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są przystanki autobusowe.

Jest możliwość wynajęcia miejsc postojowych w cenie – 150 zł./mies.

Dokumenty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa do dnia 13 marca 2019 roku do godz. 16.00.

Otwarcie kopert i przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2019 roku w biurze SBM „Pod Kopcem”, o godz. 16.00.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi 29 000 zł.

Okres najmu: co najmniej dwa lata.

Przeznaczenie pomieszczeń: biura.

Lokale będą dostępne od 1 sierpnia 2019 roku.

W zgłoszeniu do przetargu należy zawrzeć:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę oferenta

b) datę sporządzenia zgłoszenia

c) szczegółowy rodzaj proponowanej działalności (w ramach przeznaczenia lokalu określonego w ogłoszeniu)

d) inne dodatkowe propozycje lub informacje dotyczące lokalu

e) aktualny odpis z właściwego rejestru, kopie decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze REGON

f) oświadczenie o prowadzeniu przez oferenta działalności gospodarczej w innym lokalu (jeżeli taką prowadzi) z podaniem adresu Wynajmującego

g) wartość zaoferowanej wysokości czynszu najmu, która nie może być niższa od wywoławczej kwoty czynszu

h) deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej regulaminem Regulamin najmu lokali użytkowych jest do wglądu w biurze SBM „Pod Kopcem” (czynne w poniedziałki od 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00). Regulamin jest również dostępny na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl. Więcej informacji tel.: 510 244 808, mail: sbmpodkopcem.zarzad@n-s.pl