przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynku przy ul. Czerniakowskiej 50

 

                                                                                                                               Warszawa, 24.05.2019 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.
ogłasza II przetarg nieograniczony na:

  1. Remont balkonów w budynku przy ul. Czerniakowskiej 50 w Warszawie.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert  oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl