Przetarg nieograniczony na remont dachu w budynku przy ul. Czerniakowskiej 54

 

                                                      

                                                                                                                               Warszawa, 28.02.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”
w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 1. Remont dachu w budynku przy ul. Czerniakowskiej 54 w Warszawie.

2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 25.03.2019 r. do godz.1600 w siedzibie Spółdzielni.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2019 o godz.1630 w siedzibie Spółdzielni.

4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert  oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski
i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub  e-meilem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl