Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu korytarzy i klatki schodowej w budynku przy ul. Czerniakowskiej 56 w Warszawie.

 

                                                                                                                               Warszawa, 30.10. 2020r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM”

w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu korytarzy i klatki schodowej w budynku przy ul. Czerniakowskiej 56 w Warszawie. 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie wyłania maila  z wnioskiem o SIWZ na adres: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl  lub po telefonicznym ustaleniu terminu w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie
  2. oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 17.11.2020 r. do godz.1400 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 o godz.1430 w siedzibie Spółdzielni.
  1. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie przetargu nieograniczonego oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Tomasz Makowski i Teresa Derlacka pod numerem telefonu (22) 851 50 15 lub e-mailem: sbmpodkopcem.dzialtechniczny@n-s.pl