SBM „Pod Kopcem” w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: głównego księgowego

 

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Pod Kopcem” w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

Główna Księgowa/Główny Księgowy 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania Głównej Księgowej/Głównego Księgowego:

 • księgowanie dokumentów finansowo – księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowych
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
 • znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej

Wymagania:

 • min. 3 – letnie doświadczenie na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego
 • znajomość zagadnień księgowych związanych z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu S-BIT, Płatnik, MS Office
 • doskonała znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów
 • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu rozliczania podatków
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • pracę w zespole profesjonalnych ludzi z pasją
 • miejsce pracy w świetnie skomunikowanym punkcie Warszawy

Aplikacje w formie papierowej (CV i list motywacyjny wraz z oczekiwaniami finansowymi) prosimy przesyłać na adres SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa, lub dostarczyć osobiście do biura Spółdzielni do godz. 16.00 dnia 20 lipca 2018 r.

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „ Pod Kopcem” (dalej: „SBM „Pod Kopcem””) z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 8B, 00-719 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w SBM „Pod Kopcem”. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu SBM „Pod Kopcem” (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach
  (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.