Przetarg na dzierżawę terenu

 

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Pod Kopcem” w Warszawie, ul. Zwierzyniecka 8b ogłasza

Przetarg na dzierżawę terenu

 

Przedmiotem przetargu jest fragment działki oznaczonej numerem 22/22 z obrębu 10303 w Warszawie o powierzchni 143 m² w rejonie ulic Bartyckiej i Zwierzynieckiej w Warszawie. Teren jest ogrodzony, o nieregularnym kształcie, z dostępem do asfaltowej drogi dojazdowej.

 

Stawka wywoławcza opłat z tytułu dzierżawy wynosi 1 623,05 zł miesięcznie netto (11,35 zł./m²)

Okres najmu: co najmniej dwa lata.

Preferowane przeznaczenie terenu: działalność nieuciążliwa dla mieszkańców osiedla.

Teren będzie dostępny natychmiast po podpisaniu umowy dzierżawy.

Dokumenty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SBM „Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa do dnia 25 lipca 2022 roku do godz. 16.00.

Otwarcie kopert i przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2022 roku w biurze SBM „Pod Kopcem”, o godz. 15.00.

W zgłoszeniu do przetargu należy zawrzeć:

  1. a) imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę oferenta
  2. b) datę sporządzenia zgłoszenia
  3. c) informacje o podmiocie, m.in. czas obecności na rynku, charakterystyka działalności i inne istotne informacje o firmie startującej w przetargu (w przypadku podmiotów gospodarczych)
  4. d) opis planowanego wykorzystania terenu
  5. e) ewentualnie inne dodatkowe propozycje lub informacje dotyczące terenu
  6. f) aktualny odpis z właściwego rejestru, kopie decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze REGON (w przypadku podmiotów gospodarczych)
  7. g) wartość zaoferowanej wysokości czynszu dzierżawy, która nie może być niższa od wywoławczej kwoty czynszu
  8. h) deklarację o wpłacie w dniu podpisania umowy najmu kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej regulaminem
  9. i) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru (do pobrania w biurze Spółdzielni)

 

Regulamin najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu jest do wglądu w biurze SBM „Pod Kopcem” (czynne w poniedziałki od 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00). Regulamin jest również dostępny na stronie www.sbmpodkopcem.com.pl. Więcej informacji tel.: 510 244 808, mail: zarzad@sbmpodkopcem.com.pl