UWAGA!!! WSPARCIE URZĘDU M. ST. WARSZAWY W ZWIĄZKU Z PODWYŻKĄ OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Na pomoc w wysokości minimum 50% ponoszonych kosztów opłaty za odpady komunalne będą mogły liczyć osoby, które spełnią kryterium dochodowe 1752,50 zł netto miesięcznie a dodatkowo, samotnie gospodarujące które:

 

– ukończyły 65. rok życia lub

– są niepełnosprawne lub

– utrzymują się wyłącznie z renty lub emerytury

– nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego

 

W przypadku pozostałych osób samotnie gospodarujących, które spełnią jedynie kryterium dochodowe, wysokość pomocy będzie ustalana indywidualnie z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej.

 

W celu otrzymania pomocy należy się zwrócić do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy zamieszkania po wejściu w życie nowych kryteriów.

 

W przypadku osób w gospodarstwach wieloosobowych kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej wynosi 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Osoby te nie są objęte pomocą osłonową, co jednak nie wyklucza ich z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe ze względu na trudną sytuacją życiową.

 

 

Szczegółowe informacje:

OPS Dolny Mokotów Filia I ul. Iwicka 19

Tel: (22) 841-83-61; (22) 841-23-63

e-mail: sekretariat.f1@opsmokotow.pl