Walne Zgromadzenie Członków 15 czerwca 2019 r.

 

Zarząd SBM „Pod Kopcem”, działając na podstawie §73 ust. 1 Statutu, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca (sobota) 2019 r. godz 11:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 190, przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie

Szczegóły w zawiadomieniu:    Zawiadomienie

Pełnomocnictwo:      Pełnomocnictwo