Wstrzymanie dostawy ciepłej wody do budynku Czerniakowska 52