Wzór oświadczenia składanego przez Właścicieli lokali mieszkalnych