Zatrudnimy pracowników

 

Warszawa dn. 20.09.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

         Spółdzielnia zatrudni pracowników terenowych (praca przy utrzymaniu porządku na terenie Spółdzielni).

 

Warunki, forma pracy i płacy do uzgodnienia.
Oferta jest kierowana również do dłużników – możliwość odpracowania zadłużenia.

Bliższe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze Spółdzielni w dziale administracji.