Zmiany stawek opłat

 

Szanowni Mieszkańcy SBM „Pod Kopcem”,

Do większości z Państwa dotarły już karty czynszowe z nowymi stawkami opłat.

Wszystkie trzy zmiany są niezależne od SBM „Pod Kopcem”.

Pierwsza ze zmian dotyczy opłaty za użytkowanie wieczyste. W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność (spółdzielnia otrzymała w styczniu 2020 r. stosowne zaświadczenia), ta pozycja znika z karty czynszowej.

Niewielkiej korekcie uległa też stawka podatku od nieruchomości. W większości budynków ta stawka będzie niższa od dotychczasowej.

Największa zmiana dotyczy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Od 1 marca zmienia się też sposób jej wyliczenia. Dotychczas określana była ona na podstawie wielkości gospodarstwa domowego. Obecnie będzie ona naliczana ryczałtowo od lokalu. Zwiększy się też niestety sama stawka miesięczna – do 65 zł/lokal. Miasto st. Warszawa tę podwyżkę uzasadnia m.in.: wzrostem płacy minimalnej, kosztów paliwa, energii elektrycznej, a także tzw. opłaty środowiskowej określanej przez wojewodę.

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej miasto st. Warszawa przewidziało w związku z podwyżkami opłat za odbiór odpadów program osłonowy. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów tel. 22 841 83 61

Jednocześnie zachęcamy Państwa do segregowania odpadów. To nie tylko wyraz dbałości o środowisko, ale też  o nasze finanse. W razie stwierdzenia niewłaściwej segregacji, mieszkańcom może zostać naliczona opłata za odbiór odpadów niesegregowanych w wysokości 130 zł od lokalu.

Bardzo prosimy również, zwłaszcza jeśli chodzi o pojemniki, plastikowe butelki, kartonowe pudełka, puszki o ich zgniatanie przed wyrzuceniem do pojemnika. Dzięki temu kontenery nie będą się tak szybko zapełniały.

W razie wątpliwości, do którego pojemnika wyrzucić dany odpad, można skorzystać z wyszukiwarki na stronie: https://segregujna5.um.warszawa.pl/

 

 

Łączymy wyraz szacunku

(-) Paweł Sawicki, Prezes Zarządu SBM „Pod Kopcem”

(-) Monika Strzelecka, Członek Zarządu SBM „Pod Kopcem”