Od 1 września zmiana systemu parkowania

 

Zgodnie z przyjętą przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 76/2018 z dnia 14 maja 2018 r. od dnia 1 września 2018 roku na terenie spółdzielni będzie obowiązywał system parkowania na zasadzie indywidualnych miejsc postojowych.

Zasady określa regulamin Regulamin Parkowania :  Regulamin