Wnioski do przekształceń prawa użytkowania wieczystego

 

Poniżej znajdują się linki do wniosków dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Załącznik A
Załącznik B