Materiały na Walne Zgromadzenie Członków 2018 r.

 

Poniżej znajdują się odnośnik do materiałów na  WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Pod Kopcem”, które odbędzie się w dniu 23 czerwca (sobota) 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 190, przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie.

Materiały na WZ

Wniesione poprawki do projektów uchwał:

Pierwsza poprawka
Druga poprawka