Aktualności

23 lipca 2020
przetarg nieograniczony na konserwację zasobów mieszkaniowych i terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie.

                                                                                                                               Warszawa, 22.07. 2020r. PRZETARG NIEOGRANICZONY SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację zasobów mieszkaniowych i terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie. Oferty w zamkniętych kopertach […]

Czytaj więcej
10 lipca 2020
konkurs ofert dostawę i montaż wiat śmietnikowych na terenie osiedla SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.

                                                                                                                                       Warszawa, 10.07.2020 r.     KONKURS OFERT SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b. ogłasza  II  konkurs ofert dostawę i montaż wiat śmietnikowych na terenie osiedla SBM „Pod Kopcem” w Warszawie.     1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w […]

Czytaj więcej
10 lipca 2020
Konkurs ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltanicznej na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 54 w Warszawie.

                                                                                                                                       Warszawa, 10.07.2020 r.     KONKURS OFERT SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b. ogłasza   konkurs ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltanicznej na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 54 w Warszawie.   1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w […]

Czytaj więcej
10 lipca 2020
Konkurs ofert na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiaty śmietnikowe na terenie osiedla SBM ”Pod Kopcem” w Warszawie.

                                                                                                                                       Warszawa, 10.07.2020 r.     KONKURS OFERT SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.   ogłasza   konkurs ofert na wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej pod wiaty śmietnikowe na terenie osiedla SBM ”Pod Kopcem” w Warszawie.   1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. […]

Czytaj więcej
16 czerwca 2020
Przetarg otwarty na wykonanie stałego zlecenia wywozu nieczystości komunalnych

Warszawa dn. 16.06.2020 PRZETARG SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b. Ogłasza   przetarg otwarty na  wykonanie stałego zlecenia wywozu nieczystości komunalnych 1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie, wysyłając maila z tytułem „Przetarg – wywóz odpadów komunalnych” na adres: sbmpodkopcem1@n-s.pl 2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 30.06.2020 […]

Czytaj więcej